Osoby poniżej 26 roku życia, które są zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub na umowie zlecenie od sierpnia będą zwolnione z podatku dochodowego. Jeśli chcą otrzymywać wyższe wynagrodzenie, sami muszą jednak tego dopilnować. Co zrobić, żeby korzystać z ulgi?

Przepisy wejdą w życie 1 sierpnia br. i będą stosowane do przychodów uzyskanych od tego dnia. Osoby poniżej 26 roku życia, które są zatrudnione na podstawie stosunku pracy (czyli umowy o pracę, spółdzielczy stosunek pracy, stosunek służbowy i stosunek pracy nakładczej) lub umowy zlecenia będą zwolnione z odprowadzania PIT. Oznacza to, że dzięki ulgom mogą zyskać większe wynagrodzenie – przykładowo zarabiając 2000 zł miesięcznie, teraz wypłata powiększy się o 179 złoty! Od wynagrodzenia wciąż pobierane będą składki na ZUS i NFZ.

Co zrobić, żeby być objętym ulgom?

O zwolnienie z ulgi pracownik musi zadbać sam. W tym celu należy złożyć pracodawcy oświadczenie, że jego dochody nie przekroczą w tym roku kwoty 35 636,67 zł. To limit na 2019 rok. W przyszłym będzie on wynosił 85 528 zł rocznie.

Jeśli pracownik nie złoży oświadczenia, w tym roku jego podatek dochodowy będzie normalnie odprowadzany, a on uzyska wyrównanie po złożeniu rocznej deklaracji podatkowej w przyszłym roku. Od stycznie 2020 roku wszyscy pracodawcy będą uwzględniać ulgę automatycznie.


Autor: Oliwia Stasiak
Zdjęcie: pixabay.com