zwrot podatku

Kogo dotyczy rozliczenie podatku z Niemiec?

Wiele osób, które pracują za granicą, zastanawia się, jak rozliczyć podatek. Zwrot podatku za zatrudnienie w Niemczech, należne jest każdej osobie, która osiągnęła legalne dochody na terenie tego kraju i przedstawiła w urzędzie skarbowym niezbędne dokumenty. Jak uzyskać rozliczenie podatku z Niemiec i jakie dokumenty należy złożyć?

Jak rozliczyć podatek z Niemiec?

Niemiecki system podatkowy, jeśli chodzi o coroczne rozliczenie, jest bardzo podobny do polskiego. Pracodawcy są zobowiązani do odprowadzania określonej sumy zaliczek odliczonych od pensji wszystkich swoich pracowników. Każdy kto legalnie pracował, po zakończeniu roku kalendarzowego musi wypełnić odpowiedni PIT. Rozliczenie podatku  z Niemiec jest podobne do rozliczenia podatku uzyskanego w Polsce. Na podstawie złożonego przez podatnika rocznego zeznania podatkowego, niemiecki Urząd Skarbowy wydaje decyzję podatkową, w której określa prawidłowy wymiar podatku. Jeśli podatek zapłacony, czyli potrącony od wynagrodzenia jest wyższy, wówczas następuje zwrot z podatku.

Kto może uzyskać zwrot podatku z Niemiec?

Podstawą do otrzymania pieniędzy z Niemiec czy innych krajów, jest legalne zatrudnienie i złożenie stosownych dokumentów. Zwroty podatku za granicy nie są możliwe, gdy pracownik pracował w Niemczech pół roku. Jeżeli ktoś przepracował powyżej 183 dni w ciągu jednego roku kalendarzowego i praca była legalna, wówczas może się rozliczyć z urzędem skarbowym i uzyskać zwrot z podatku. Praca powyżej pół roku pozwala na korzystanie  z ulg, które związane są  utrzymywaniem się w Niemczech. Mogą to być na przykład koszty związane z dojazdem do pracy.

W Niemczech termin składania wniosku podatkowego mija 31 lipca w roku następującym po tym, w którym było się zatrudnionym. Warto także mieć świadomość, że o zwrot podatku z Niemiec można ubiegać się nie tylko za miniony rok, ale aż za cztery minione lata kalendarzowe. Należy pamiętać, że za każdy rok kalendarzowy, pieniądze można odzyskać tylko raz. Na wypłatę pieniędzy czeka się od 3 do 6 miesięcy.

Dodaj komentarz