upadlosc konumecka

Co należy zrobić, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Zgłoszenie upadłości konsumenckiej może być dla niektórych osób jedyną możliwością oddłużenia. Rosnący dług i niezadowoleni wierzyciele to czynniki, które mogą być powodami wysokiego stresu. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, choć może nie wydawać się rozwiązaniem idealnym, to czasem jest jedynym. Jakie warunki należy spełnić, aby rozpocząć taką procedurę?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, stworzonym z myślą o osobach, które stały się niewypłacalne. Jej celem jest zarówno odjęcie długu od dłużnika, jak i zadowolenie oczekujących wierzycieli. Upadłość konsumencką mogą zgłosić osoby, które nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej. Za niewypłacalność uważany jest stan, w którym dłużnik nie ma żadnej możliwości spełnienia swoich zobowiązań pieniężnych.

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Aby móc ogłosić upadłość konsumencką należy spełnić konkretne warunki.

  • Konsument musi nie mieć możliwości spełnienia dotychczasowych zobowiązań finansowych.
  • Obecna sytuacja finansowa konsumenta nie jest spowodowana jego niedbalstwem ani działaniem umyślnym.
  • Poprzedni wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został odrzucony w ciągu ostatnich 10 lat.

Aby mieć pewność, czy w danej sytuacji można ogłosić upadłość konsumencką warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa, które przeanalizuje sytuację finansową konsumenta.

Co należy zrobić, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem, który należy zrealizować chcąc ogłosić upadłość konsumencką jest złożenie odpowiedniego wniosku w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Złożenie wniosku wymaga również uiszczenia opłaty sądowej, a dowodów wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.

Składany wniosek powinien być uzasadniony w odpowiedni sposób. Ten element będzie decydujący w kwestii ustalenia planu spłaty, który zarządzi sąd.

Samodzielne wypełnianie i składanie wniosku może być problematycznym procesem. Aby mieć pewność, że każdy element zostanie wykonany w sposób prawidłowy i nie zrodzi problemów, warto skorzystać z pomocy doradztwa, takiego jak Wardyn. Doświadczeni specjaliści z pewnością będą wiedzieli, w jaki sposób przejść przez procedurę ogłaszania upadłości, a także jak należy uzasadnić wniosek.

Dodaj komentarz