organizacja pogrzebu

Jak przygotować pochówek dla zmarłej osoby?

Śmierć członka rodziny lub innej bliskiej osoby to zawsze olbrzymi cios. Dni następujące po tym wydarzeniu są pełne smutku. To najtrudniejszy etap żałoby. Dlatego w tym czasie warto poszukać wsparcia i skorzystać z pomocy w organizacji pogrzebu. Większość zadań związanych z przygotowaniem pochówku można przekazać pracownikom zakładu pogrzebowego.

Zanim wykonasz telefon do zakładu pogrzebowego, upewnij się, że lekarz wystawił kartę zgonu. Ten dokument jest niezbędny do załatwiania formalności urzędowych, ale także do odbioru ciała i organizacji pochówku.

Formalności związane z pogrzebem

W ciągu trzech dni od wystawienia karty zgonu, fakt śmierci bliskiej osoby należy zgłosić w urzędzie stanu cywilnego. W dniu zgłoszenia zgonu urzędnik wystawi akt zgonu, a jednocześnie wymelduje zmarłego z miejsca zamieszkania i anuluje jego dowód osobisty. Do urzędu może pójść członek rodziny lub inna osoba upoważniona przez rodzinę, a więc np. pracownik zakładu pogrzebowego – o ile takie działanie wchodzi w zakres jego usług. Kompleksową organizacją pochówku w Nowej Rudzie, łącznie z dopełnianiem formalności urzędowych, zajmuje się np. Zakład Pogrzebowy J. Z. Kiełbaska.

Jeśli zdecydujesz się na pełną usługę, nie będziesz musiał poświęcać zbyt wiele czasu na przygotowywanie uroczystości. Wystarczy, że porozmawiasz z pracownikiem firmy pogrzebowej o swoich oczekiwaniach. Trzeba ustalić miejsce pochówku (cmentarz i kwaterę) oraz datę uroczystości, wybrać trumnę, rodzaj obrządku, a w razie potrzeby szczegóły ceremonii świeckiej.

„Od pochówku po nagrobek”

 – to myśl, która przyświeca właścicielom Zakładu Pogrzebowego J. Z. Kiełbaska od momentu rozpoczęcia działalności. Pracownicy planują ceremonię, rozwieszają nekrologi, uzgadniają wszystkie szczegóły z administracją cmentarza i w kościele, a specjaliści tanatokosmetyki przygotowują ciało zmarłego do godnej ostatniej podróży. Firma zajmuje się też uroczystą oprawą ceremonii pogrzebowej, w tym muzyką oraz przystrajaniem kaplicy lub kościoła i przygotowuje prezentację zdjęcia zmarłego.

Równie ważne jak ostatnie pożegnanie jest miejsce pamięci po zmarłym. Dlatego w naszej kulturze na grobowcach najczęściej stawiane są kamienne nagrobki. Zakład Pogrzebowy J. Z. Kiełbaska zajmuje się również usługami kamieniarskimi. Zamówieniem nagrobka można zająć się od razu podczas omawiania szczegółów pogrzebu, albo po upływie pewnego czasu, gdy opadną najtrudniejsze emocje związane ze śmiercią bliskiej osoby.

Dodaj komentarz