apteczka samochodowa

Co powinno znajdować się w apteczce samochodowej?

Dla bezpieczeństwa w każdym samochodzie powinna się znajdować apteczka samochodowa. Posiadanie takiego wyposażenia w niektórych przypadkach może bowiem umożliwić uratowanie komuś życia. Jak skompletować przydatną w wielu sytuacjach apteczkę samochodową? Co powinno się w niej znaleźć?

Przepisy dotyczące posiadania apteczki samochodowej

Przepisy dotyczące tego, co kierowcy muszą umieścić w swoich samochodach zostały uregulowane w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z tym rozporządzeniem w każdym samochodzie powinny się znajdować: trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji i umieszczona w łatwo dostępnym miejscu przynajmniej kilogramowa gaśnica proszkowa. W wykazie tym nie ma niestety apteczki samochodowej. Muszą ją ze sobą wozić tylko kierowcy taksówek, autobusów, samochodów ciężarowych przeznaczonych do transportu osób oraz pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i do egzaminowania. Brak apteczki samochodowej w obowiązujących przepisach nie oznacza jednak, że kierowcy z niej rezygnują. Jak tłumaczy nasz rozmówca, farmaceuta z apteki internetowej MIRO:

Większość kierowców w trosce o bezpieczeństwo ma w samochodzie apteczkę, w której znajdują się wszystkie najważniejsze artykuły, czyli przede wszystkim zestaw pierwszej pomocy. Apteczka może być bowiem kluczowym elementem wyposażenia w sytuacjach kryzysowych, a zgodnie z przepisami Kodeksu karnego istnieje obowiązek  udzielenia pomocy osobom, które mogą stracić życie lub doznać poważnego uszczerbki na zdrowiu np. w wyniku wypadku na drodze.

Co na pewno powinno się znajdować w apteczce samochodowej?

Pomimo iż w Polsce nie ma obowiązku posiadania w samochodzie apteczki, w aptekach i w sklepach z elementami wyposażenia samochodów często można znaleźć gotowe zestawy samochodowe, które zostały skompletowane zgodnie z europejską normą DIN 13164.

 Zgodnie z wytycznymi w apteczce samochodowej powinny się znajdować przede wszystkim różnej wielkości opatrunki indywidualne. Koniecznie trzeba w niej też umieścić zestaw plastrów, przylepiec i opaski elastyczne 4 m x 6 cm i 5 m x 8 cm. Warto też zadbać o to, żeby mieć ze sobą na drodze chusty opatrunkowe i chusty trójkątne, kompresy, chusteczki nasączone oraz rękawice winylowe. Przydatne w udzielaniu pierwszej pomocy osobom pokrzywdzonym w wypadku samochodowym mogą być też nożyczki, koc ratunkowy i ustnik do sztucznego oddychania. Warto też pomyśleć o tym, żeby mieć w samochodzie instrukcję udzielania pierwszej pomocy i wykaz telefonów alarmowych.

Dodaj komentarz