faktoring

Dlaczego faktoring zyskuje na popularności?

Jak pokazują dane, z każdym kolejnym rokiem faktoring zyskuje na popularności

Dlaczego faktoring zyskuje na popularności?

Zatory płatnicze to, niezależnie od branży, powszechny problem w przedsiębiorstwach – w niektórych segmentach brak płynności występuje, w innych jest on rzadziej spotykany, ale zawsze należy się z nim liczyć. Czy istnieje sposób na to, by przedsiębiorca mógł się z nim uporać? Tak, jest wiele metod na walkę z niską płynnością finansową, a jednym z nich jest faktoringDlaczego ten sposób finansowania zyskuje na popularności?

Faktoring – co to jest?

Faktoring to jeden z popularnych obecnie sposobów na finansowanie przedsiębiorstw. Istota tego rozwiązania nie jest tak skomplikowana, jak mogłoby się niektórym wydawać. W ramach faktoringu przedsiębiorca – faktorant – sprzedaje swoje faktury sprzedażowe (nieopłacone, ale jeszcze nieprzeterminowane) instytucji finansowej, którą nazywa się faktorem. Instytucja ta może być samodzielnym podmiotem lub jednostką wydzieloną przez bank.

Faktor spienięża przedsiębiorcy faktury, wypłacając mu zazwyczaj ok. 80-90% ich wartości. Odbywa się to dość szybko, tzn. w ciągu maksymalnie kilku lub kilkunastu dni. Dlaczego wspomnieliśmy o tym, że do faktoranta trafia większość, ale nie całość wnioskowanej kwoty? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: ponieważ faktor pobiera prowizję, która stanowi dla niego wynagrodzenie uzyskiwane w zamian za udzielone finansowanie.

Dlaczego faktoring zyskuje na popularności?

Trudno dać krótką i jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Przede wszystkim, trzeba sobie uświadomić, że w przypadku poszczególnych przedsiębiorców różne mogą być motywy, które skłaniają do wyboru tej formy finansowania.

Po pierwsze, zwraca się uwagę na fakt, że faktoring to sposób, który pozwala na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Dzieje się tak, ponieważ sprzedaż faktur oraz ich upłynnianie umożliwia natychmiastowe uzyskanie tak niezbędnej w biznesie gotówki.

Po drugie, faktoring to sposób finansowania biznesu, w który jest łatwiej uzyskać gotówkę, niż np. ma to miejsce w przypadku standardowego kredytu bankowego. Taki stan rzeczy wynika z prostego faktu: faktor nie bierze pod uwagę tak bardzo, jak banki, zdolności kredytowej faktoranta; analizowana jest raczej zdolność jego klientów do terminowego regulowania faktur.

Po trzecie, faktoring to rozwiązanie, które może pomóc przedsiębiorstwom zoptymalizować ryzyko wiążące się z nieuregulowanymi fakturami. Jest tak, ponieważ faktor – w przypadku faktoringu pełnego (bez regresu), przejmuje ryzyko tego, że klient faktoranta będzie zwlekał z płatnością.

Last but not least, trzeba mieć na uwadze, że coraz popularniejszym rozwiązaniem w ostatnich latach jest faktoring online. Taka forma finansowania działalności biznesowej jest po prostu… wygodna. Dzięki niej przedsiębiorca jest w stanie upłynnić nieopłacone faktury bez konieczności wychodzenia z domu, tracenia czasu na stanie w korkach itp.

Faktoring – statystyki

O tym, że faktoring jako sposób finansowania działalności biznesowej cieszy się coraz większą popularnością wśród polskich przedsiębiorców, zgodnie mówią analitycy gospodarczy oraz przygotowywane w tym celu statystyki. Przykładowo, według danych opublikowanych na stronie internetowej faktoring.pl, w 2021 r. wartość sprzedanych faktur wyniosła ok. 460 miliardów złotych. Jest to dość znacząca zmiana w porównaniu z poprzednim rokiem, ponieważ stopa wzrostu wynosi aż 18 proc.

Jedną z firm, która świadczy tego typu usługi dla przedsiębiorców, jest PragmaGO https://pragmago.pl/faktoring-online/.

Dodaj komentarz