proces produkcji

Jak przebiega proces zatwierdzania części do produkcji?

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak przebiega proces zatwierdzania części do produkcji. Metodologia Production Part Approval Process stosowana jest między innymi w przemyśle motoryzacyjnym. Dzięki niej producenci mają pewność, że poniesione nakłady finansowe nie okażą się fiaskiem, a finalny produkt będzie odpowiedni względem stawianych przed nim wymogów.

Production Parts Approval Process – sposób na wprowadzenie do produkcji części

PPAP jest oparty o amerykański system jakości QS-9000. Procedury zostały natomiast stworzone przez organizację Automotive Industry Action Group. Cały proces został opisany w 18 dokumentach, a najważniejszym zwykle jest PSW – Part Submission Warrant. Co określają procedury PPAP? Chodzi o to, aby stawiane przez klienta wymagania i jego oczekiwania były spełnione przez produkt, który otrzyma na skutek wielkoseryjnej produkcji.

Różni producenci z branży automotive mają oczywiście własne wymagania, które mogą być nieco różne od siebie. Wszystkie jednak zwykle polega na otrzymaniu produktu, spełniającego wymogi bezpieczeństwa i jakości.

Kilka poziomów procesu PPAP

Proces PPAP został podzielony na kilka poziomów, w których sprawdzane są różne kryteria. Kontrola przeprowadzana jest w oparciu o kilkanaście dokumentów opisujących m.in. sposób przeprowadzenia kontroli, wyniki pomiarowe, wybór próbki wyrobu i wzorcowy element. Klient może wybrać jeden z kilku poziomów:

zatwierdzanie czesci do produkcji

Poziom pierwszy pozwala klientowi otrzymać gwarancję PSW, a także raport dotyczący wyglądu wyrobu – jego zgodności z wzorcem.

Drugi poziom różni się od poziomu 1 dołączonymi próbkami produktu. Tu klient otrzyma również wybrane dokumenty dot. wymagań stawianych produktowi.

Na trzecim poziomie klient może również otrzymać próbki PSW, a oddana do jego dyspozycji dokumentacja dotycząca wymagań klienta jest kompletna.

Poziom czwarty PPAP polega na oddaniu klientowi elementów zgodnych z jego wymaganiami. Na czwartym poziomie klient otrzymuje również gwarancję PSW.

Najbardziej złożony jest poziom pierwszy. Wybierając go, klient otrzyma nie tylko gwarancję PSW, próbki wyrobu, ale także zestaw danych potwierdzonych przez przedstawicieli oddziału produkcji.

Gwarancja Przedłożonej Części – PSW

Gwarancja PSW jest najważniejszym dokumentem w procesie PPAP. Producent tworzy takie świadectwo, które potwierdza określoną jakość i parametry wykonanego elementu. To właśnie PSW potwierdza, że zamówiona część spełnia wymagania stawiane przez klienta. Taka gwarancja posiada swój numer identyfikacyjny, zwykle mieści się na jednej stronie formatu A4. W treści druku znajdziemy również przyczynę przeprowadzenia PPAP.

Dlaczego producenci muszą dostarczać gwarancję PSW w ramach procesu? Jest to zabezpieczenie dla ich klientów. Dzięki otrzymanym gwarancjom w formie pisemnej mają bowiem pewność, że każda zamówiona część spełnia stawiane jej wymogi bezpieczeństwa i jakości.

Dodaj komentarz