rodzaje tlumaczen

Tłumaczenie ustne symultaniczne czy konsekutywne? Poznaj różnice!

Profesjonalne tłumaczenie ustne to usługi, które burzą bariery w biznesie i wielu innych dziedzinach życia. Kiedy podczas rozmowy potrzebne jest przełożenie specjalistycznego słownictwa i zwrotów typowo branżowych, warto zwrócić się do specjalistów po pomoc w zrozumieniu trudniejszych zagadnień. Na czym polega praca tłumacza podczas spotkania biznesowego, na konferencji lub wykładzie? Tłumaczenie prowadzone ustnie to odtwarzanie w czasie rzeczywistym lub do niego zbliżonym, w języku docelowym komunikatu mówionego w języku obcym. Sprawdźmy, jakie rodzaje translacji rozróżnia się w pracy tłumaczy.

Tłumaczenie ustne konsekutywne i symultaniczne

Tłumaczenie ustne to najczęściej translacje konferencyjne, podczas których tłumacz pracuje na bieżąco nad przekładem wypowiedzi osoby, która ma wystąpienie dla szerszego grona odbiorców. Głównymi rodzajami tłumaczeń konferencyjnych są tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne. Wiele młodych osób studiujących języki obce – filologię i lingwistykę – w przyszłości wkroczy na rynek pracy dla tłumaczy.

Zazwyczaj, aby wykonywać ten zawód, trzeba mieć tytuł licencjata i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. W przypadku tłumaczy przysięgłych obowiązują bardziej rygorystyczne zasady. Natomiast nie jest to warunek obligatoryjny dla innych osób zajmujących się profesjonalnie translacją. Najważniejszym wymogiem, by prowadzić tłumaczenie ustne jest biegła znajomość co najmniej dwóch języków. Warto poznać definicję zarówno jednego, jak i drugiego rodzaju translacji.

tlumaczenie konsekutywne

Na czym polega tłumaczenie ustne symultaniczne?

Symultaniczna praca tłumacza to tłumaczenie ustne, które odbywa się w czasie rzeczywistym. Mówca wypowiada swój komunikat, natomiast tłumacz na bieżąco przekłada jego wypowiedź na inny język. Tłumaczenia symultaniczne nazywa się również tłumaczeniem kabinowym. Jego realizacja bowiem wymaga specjalistycznego sprzętu oraz instalacji kabiny, w której pracuje dwóch tłumaczy, w przypadku każdej obsługiwanej pary językowej.

Należy również zapewnić zestawy słuchawkowe dla odbiorców tłumaczenia oraz odpowiednie nagłośnienie. Trudność tego rodzaju translacji polega na pracy w czasie rzeczywistym. Tłumacz symultaniczny znajduje się w kabinie dźwiękoszczelnej, w innym miejscu niż rozmówca. W konsekwencji nie ma możliwości poproszenia o powtórzenie wypowiedzi mówcy lub wyjaśnienie zawiłości językowych.

Co to jest tłumaczenie konsekutywne?

Tłumaczenie ustne konsekutywne, różni się od symultanicznego tym, że odbywa się w odstępach czasowych pomiędzy wypowiedziami. Tłumacz wysłuchuje fragmentu wypowiedzi mówcy i robi skrótowe lub bardziej szczegółowe notatki. Następnie występuję przed publicznością, odtwarzając komunikat głównego mówcy w języku docelowym.

Ten rodzaj tłumaczenia ustnego nie wymaga specjalistycznego zaplecza technicznego poza dodatkowym mikrofonem dla translatora. Tłumaczenie konsekutywne najczęściej spotka się podczas konferencji, sympozjów i międzynarodowych wydarzeń z wystąpieniami mówców na żywo przed publicznością lub w trybie online.

Dodaj komentarz