skrzynka mulimedialna

Jakie funkcje zapewnia multimedialna skrzynka mieszkaniowa?

Instalacje w budynkach stają się coraz bardziej skomplikowane. Mieszkańcom lub pracownikom trzeba zapewnić nie tylko dostęp do elektryczności, ale również telewizji, internetu czy systemów alarmowych. W celu zachowania kontroli nad dużą liczbą urządzeń i okablowania wykorzystuje się multimedialne skrzynki mieszkaniowe. Jakie funkcje one zapewniają i gdzie niezbędne jest ich stosowanie?

Czym jest multimedialna skrzynka mieszkaniowa?

Multimedialna skrzynka mieszkaniowa, nazywana także rozdzielnicą multimedialną, służy do grupowania i organizacji urządzeń różnych rodzajów instalacji stosowanych w budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej. Umieszczane są w niej urządzenia telewizji kablowej i satelitarnej, łączności internetowej i telekomunikacyjnej, a także instalacji przeciwpożarowej i alarmowej. Dzięki temu multimedialna skrzynka mieszkaniowa stanowi swego rodzaju centrum multimedialne danego budynku.

Jak zbudowana jest multimedialna skrzynka mieszkaniowa? Przyjmuje ona postać obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego lub blachy. W zależności od producenta i modelu rozdzielnice różnią się konstrukcją. Zazwyczaj wyposażone są w płytę montażową, w której instaluje się aparaty, gniazda i akcesoria pozwalające uporządkować okablowanie. Istnieją również skrzynki dzielone, w których część zajmują fabryczne gniazda, a część płyta montażowa, którą można dowolnie skonfigurować. Duży wybór obu rodzajów modeli oferuje firma S-Cabling. Ponadto rozdzielnice multimedialne dostępne są w wersjach do montażu podtynkowego i natynkowego.

Kiedy konieczne jest stosowanie rozdzielnic multimedialnych?

Podczas wykonywania instalacji instalatorzy muszą kierować się rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podaje ono, że instalacje telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej powinny zapewnić świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z możliwością podłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej. Ponadto instalacja musi być wykonana tak, aby możliwa była jej bezproblemowa wymiana, oraz zostać rozprowadzona w taki sposób, by nie dochodziło do kolizji z innymi systemami. Multimedialne skrzynki telekomunikacyjne umożliwiają bezpieczną i niezawodną realizację wszystkich zadań wymienionych w rozporządzeniu.

Dodaj komentarz