sztuka w teatrze

Już 25 i 27 sierpnia Teatr Pieśń Kozła wystąpi w Gdańsku

Teatr Pieśń Kozła przyjeżdża do Gdańska prosto z zamku Hamleta. W ramach Shakespeare Festival wystąpił na Zamku Kronborg w Helsingor w Danii, gdzie Szekspir oryginalnie umieścił akcję swojej najbardziej znanej sztuki. Wrocławski teatr spotkał się tam z ogromnym zainteresowaniem.

Tym większym, że niedawno wystąpił również w The Globe w Londynie, czyli na najbardziej prestiżowej szekspirowskiej scenie na świecie. Spektakl „Pieśni Leara” został tam przyjęty bardzo żywo, zyskując uznanie wyrobionej i mocno zakorzenionej w tradycji szekspirowskiej publiczności. W tym roku teatr zaprezentował się także w CalPerformances w Berkeley w Kalifornii, a występ przyjęto owacyjnie.

Na scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego zobaczymy dwa spektakle Teatru Pieśń Kozła: 25 sierpnia „Hamlet-komentarz”, a 27 sierpnia „Pieśni Leara”. Oba przedstawienia będą grane dwukrotnie tego samego dnia (o godz. 18.00 i 21.00). Każdego dnia, o godz. 16.00 można wziąć udział w wykładach wprowadzających dr Alicji Bral: „Szekspir w Teatrze Pieśń Kozła”.

„Hamlet-komentarz” to autorska interpretacja i refleksja nad tragedią, którą przeżywa Hamlet. Koncentruje się przede wszystkim na tym, czego Szekspir nie wypowiedział lub nie dopowiedział.

Spektakl nie ma linearnej struktury, przez meandry duszy Hamleta prowadzi nas polifoniczny śpiew

„Pieśni Leara” miały swoją międzynarodową premierę podczas Fringe Festival w Edynburgu w sierpniu 2012 roku. Przez krytyków i publiczność przedstawienie zostało wtedy uznane za odkrycie, odnosząc ogromny sukces. Uhonorowano je aż trzema prestiżowymi nagrodami: Fringe First, Herald Archangel oraz Musical Theatre Matters Award.

– To spektakl który wciąż żyje, zmienia się, ewoluuje. Tak jak moja rozmowa z Szekspirem. Odnajduję w jego dziełach tropy, które są mi z jednej strony osobiście bardzo bliskie, a z drugiej strony, jeśli zajrzeć za scenografię i fabułę sprzed kilku wieków, mają ponadczasowy charakter, mówiący coś bardzo istotnego o człowieku – mówi Grzegorz Bral, twórca i dyrektor Teatru Pieśń Kozła.

Dodaj komentarz