jak zwiekszyc plony

Głęboszowanie jako skuteczny sposób na zwiększenie plonów

Jakość uzyskiwanych plonów w uprawach rolnych zależy w dużej mierze od jakości gleby. W celu poprawy jej parametrów zgodnie z najnowszą wiedzą zaleca się więc regularne przeprowadzanie głęboszowania pól uprawnych, które pozwala w prosty sposób zwiększyć skuteczność realizowanych na nich upraw. Na czym wobec tego polega głęboszowanie, jaki efekty zapewnia i jak często je przeprowadzać? Wszystkie te kwestie omawiamy w tym artykule.

Na czym polega głęboszowanie?

Głęboszowanie zaliczane jest do zabiegów uprawowych, mających charakter agromelioracyjny. Do jego przeprowadzania stosowane są specjalne maszyny określane głęboszem, wymagające podpięcia do ciągników o odpowiedniej mocy, które znaleźć można między innymi w ofercie dealera maszyn rolniczych KAGRO. Wyposażone są one w jeden lub kilka zębów pozwalających uprawiać gleby na dużych głębokościach. Dzielą się one na dwa podstawowe rodzaje — głębosze bierne wykorzystujące ruch postępowy oraz aktywne bazujące zarówno na ruchu postępowym, jak i oscylującym. Zabieg głęboszowania może być przeprowadzany na różnorodnych rodzajach gleb, jednak przede wszystkim zalecany jest on w przypadku gleb średnich oraz ciężkich charakteryzujących się silnie zagęszczonymi i nieprzepuszczalnymi głębszymi warstwami. 

Jaki efekt pozwala uzyskać głęboszowanie gruntów rolnych?

Głęboszowanie to proces, który pozwala przede wszystkim zlikwidować nadmierne zagęszczenie warstw podornych będące wynikiem orki wykonywanej przez wiele lat na jednakowej głębokości. Wykonanie przejazdów głęboszem gwarantuje wobec tego:

  • lepsze podsiąkanie i drenaż wierzchniej warstwy gruntu, 
  • polepszenie pojemności wodnej gleby, 
  • udrożnienie ruchu wody i powietrza w glebie. 

W efekcie systemy korzeniowe roślin mają lepsze warunki do rozwoju, a to przekłada się z kolei na większe plony.

Jak często należy przeprowadzać głęboszowanie pola?

Według różnych źródeł głęboszowanie pola powinno być przeprowadzane przynajmniej raz na 3 lub 4 lata tuż po okresie żniwnym. Głębokość przeprowadzanego zabiegu najlepiej, aby natomiast była o około 15 centymetrów większa, niż największa głębokość upraw. Dodatkowo przy głęboszowaniu należy także pamiętać o tym, aby nie wykonywać go, kiedy gleba jest wilgotna. Może to bowiem doprowadzić do jej nadmiernego zagęszczenia.

Dodaj komentarz