stosowanie srodkow ochrony stanowiska pracy

Kto odpowiada za stosowanie środków ochrony indywidualnej na stanowisku pracy?

Środki ochrony indywidualnej stanowią niezbędne wyposażenie pracowników w miejscu pracy, gdzie wyeliminowanie, czy uniknięcie zagrożeń nie jest możliwe. Ostateczna decyzja o konieczności ich zastosowania leży po stronie pracodawcy. Ponadto jest on także zobowiązany do zapewnienia tego rodzaju zaopatrzenia wszystkim zatrudnionym. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czym są środki ochrony indywidualnej oraz jakie są zasady ich stosowania na stanowisku pracy.

Czym są środki ochrony indywidualnej?

Środki ochrony indywidualnej to urządzenia i wyposażenie, które są przeznaczone do używania przez pracownika w celu ochrony przed zagrożeniami — zaliczają się do nich wszelkie czynniki niebezpieczne, a także szkodliwe, jakie mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo jego zdrowia i życia, na przykład praca w nadmiernym hałasie lub praca na wysokościach. Wyróżnia się kilka typów środków ochrony indywidualnej. Są to:

  • środki ochrony głowy (hełmy, kaski ochronne),
  • odzież ochronna (kurtki, fartuchy, kombinezony, ochraniacze klatki piersiowej i brzucha),
  • obuwie ochronne (buty i półbuty robocze, kalosze),
  • środki ochrony twarzy i oczu (okulary i gogle ochronne, osłony twarzy, przyłbice spawalnicze)
  • środki ochrony słuchu (nauszniki i wkładki przeciwhałasowe),
  • środki ochrony układu oddechowego (maski i półmaski z filtrami),
  • sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości (zestaw składający się z szelek bezpieczeństwa, linki bezpieczeństwa oraz amortyzatora).

Jakie są obowiązki pracodawcy i pracowników dotyczące środków ochrony indywidualnej?

Prawa i obowiązki dotyczące środków ochrony indywidualnej są regulowane Kodeksem Pracy. Pracodawca jest zobowiązany do zaopatrzenia wszystkich pracowników w niezbędny sprzęt ochrony indywidualnej. Dotyczy to sytuacji, w których zastosowanie środków ochrony zbiorowej jest niewystarczające oraz nie można w pełni wyeliminować wszystkich zagrożeń. Stosowanie środków ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem leży natomiast po stronie pracownika.

Dodatkowo pracodawca musi opracować pisemne zasady korzystania z zapewnionego sprzętu, przeszkolić zatrudnione osoby w zakresie jego prawidłowego użytkowania, a także regularnie wymieniać uszkodzone lub przeterminowane wyposażenie. Ważne jest, aby dostarczone środki spełniały obowiązujące wymagania w zakresie zgodności, tzn. posiadały oznakowanie CE. Szeroki wybór takich produktów dostępny jest w ofercie firmy AMW Odzież Robocza.

Stosowanie wcześniej zapewnionych przez pracodawcę środków ochrony osobistej, należy do obowiązków pracownika. Wynika to z zapisów prawnych, ale przede wszystkim powinno ono być kierowane  rozsądkiem i dbałością o własne bezpieczeństwo.

Dodaj komentarz