kalibrator drgan

W jaki sposób działa kalibrator drgań?

Przenośne kalibratory drgań to nieskomplikowane w obsłudze urządzenia elektromechaniczne  przeznaczone do weryfikacji poprawności funkcjonowania torów pomiarowych oraz do sprawdzania samych czujników drgań, czyli akcelerometrów. Ich zadanie polega na sprawdzaniu czujników drgań w określonym przez specyfikację zakresie częstotliwości oraz o określonej amplitudzie drgań. Mobilne kalibratory drgań są niezwykle przydatne np. w terenie czy w halach produkcyjnych, gdzie umożliwiają sprawdzenie (kalibrację) akcelerometrów.


Dlaczego wykonuje się pomiary drgań?


Pomiary drgań odgrywają w dzisiejszym świecie coraz ważniejszą rolę. Wynika to z faktu, iż
coraz częściej ludzie oraz maszyny narażeni są na oddziaływanie szkodliwych dla ich organizmów i układów drgań mechanicznych (czyli niskoczęstotliwościowych wibracji akustycznych rozprzestrzeniających się w ośrodkach stałych). Dzieje się tak np. w zakładach przemysłowych, halach produkcyjnych, na placach budowy, ale też na lotniskach czy w centrach dużych miast. Działające wszędzie dookoła maszyny oraz urządzenia emitują szkodliwe dla naszego zdrowia wibracje. Oddziaływanie drgań na maszyny jest równie niebezpieczne, gdyż przez nie wzrasta ryzyko wystąpienia awarii, które wymagają przeprowadzenia kosztownych napraw i często są przyczyną przestojów produkcyjnych. Drgania mogą być też nieszkodliwe, a nawet pożyteczne. Jest tak np. w przypadku drgań strun instrumentów muzycznych czy strun głosowych, dzięki którym możemy słyszeć poszczególne dźwięki i cieszyć się muzyką albo mówić i być słyszanym przez innych ludzi.


Pomiary drgań stały się obecnie nieodłącznym elementem dbania o zapewnienie pracownikom wielu zakładów bezpiecznych warunków. Dzięki wynikom otrzymanym w wyniku takich pomiarów można bowiem sprawdzić, czy drgania są na akceptowalnym poziomie, czy też są już szkodliwe dla ich zdrowia. Kiedy zidentyfikuje się problem, można podjąć odpowiednie działania, których celem jest ich eliminacja albo chociaż redukcja. Jednak
aby pomiar był wiarygodny i rzetelny, wszystkie narzędzia do niego wykorzystywane muszą najpierw zostać prawidłowo skalibrowane. Kalibratory drgań zostały stworzone po to, aby umożliwić sprawdzanie mierników drgań oddziałujących na ludzi, weryfikację czujników drgania maszyn i przetworników drgań miejscowych zgodnie z normą ISO 8041, a w przypadku maszyn z normą ISO 10816. Niektóre modele umożliwiają dodatkowo kalibrację czujników wysokotemperaturowych z wyjściem ładunkowym.


Jak działają i do czego służą kalibratory drgań?


Kalibratory drgań, których bogatą ofertę przygotowała dla swoich klientów np. firma
EC Test Systems, służą do walidacji całego toru pomiarowego, począwszy od akcelerometrów i przetworników prędkości, a na sondach zbliżeniowych kończąc. Urządzenia te są proste w obsłudze, a ich zasada działania opiera się na generowaniu drgań o określonych częstotliwościach. Wykorzystują one do tego sygnał sinusoidalny. Jednym z najważniejszych elementów przenośnych kalibratorów drgań jest wbudowany w nie wzbudnik, który drga z określoną częstotliwością. Kalibratory są więc referencyjnym źródłem drgań, dzięki któremu można dokonać walidacji pomiarów wibracyjnych oraz systemów monitorujących. Dzięki tym niewielkim urządzeniom jeszcze przed rozpoczęciem pomiarów można upewnić się, czy cały układ działa poprawnie. 

Dodaj komentarz